Czynniki ryzyka zaburzeń seksualnych.

Seksuologia jest nauką interdyscyplinarną, a na naszą seksualność – jej prawidłowy bądź zaburzony rozwój wpływa wiele różnych czynników.
Poniżej przestawiam Państwu czynniki ryzyka zaburzeń seksualnych.

Biologiczne:
• wady: np. spodziectwo, stulejka, wrodzone skrzywienie członka, zespół Turnera,
• zaburzenia hormonalne: np. hiperprolaktynemia, zespół niedoboru testosteronu,
• uzależnienia: od alkoholu, leków, papierosów, narkotyków,
• zaburzenia odżywiania,
• nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca,
• przewlekłe choroby, usunięcie macicy,
• brak ruchu,
• wpływ leków: np. psychotropowych, przeciwnadciśnieniowych.

Psychiczne:
• patologiczne środowisko rodzinne, nadmierny rygoryzm wychowawczy,
• kompleksy, poczucie małej wartości, nieśmiałość,
• zaburzenia rozwoju tożsamości płciowej,
• zaniedbania, nieseksualne i seksualne wykorzystanie w dzieciństwie,
• poczucie winy wiążące się z masturbacją,
• negatywne doświadczenia wiążące się z inicjacją seksualną,
• neurotyzm, introwertyzm, zaburzenia osobowości, niedojrzałość psychoseksualna,
• wyższy poziom zahamowań seksualnych, a niższy ekscytacji,
• długotrwały stres, depresja, lęki i fobie, PTSD.

Wiążące się z fazami życia:
• bezpłodność,
• lęk przed ciążą,
• okres poporodowy,
• starzenie się.

Czynniki relacyjne:
• problemy z intymnością, czułością,
• walka o dominację w związku, zaburzone relacje między partnerami,
• zaburzenia seksualne partnera, partnerki, rozbieżne potrzeby seksualne.

Czynniki społeczno-kulturowe:
• brak edukacji seksualnej, niewłaściwa edukacja seksualna,
• uzależnienie od pornografii, pornofilia,
• przedwczesna i bardzo opóźniona inicjacja seksualna,
• nadmierny rygoryzm, ascetyzm religijny,
• rytualne okaleczenia narządów płciowych,
• przesądy seksualne.