Pomoc pedagogiczna

 Pomoc pedagogiczna


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

Pomoc pedagogiczna

OBSZARY
PRACY

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, wspieranie potencjału rozwojowego
  • Rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych
  • Niepowodzenia edukacyjne
  • Zaburzenia zachowania i emocji
  • Trudności wychowawcze
  • Sytuacje kryzysowe i traumatyczne
  • Trudności adaptacyjne
  • Rozwój seksualny - porady, konsultacje, wsparcie