Terapia par

Terapia par


Psychoterapia par to specyficzny rodzaj terapii skierowany do małżeństw bądź osób żyjących w związku partnerskim, sesje polegają na wspólnej rozmowie o trudnościach występujących w związku, a także o tym, co Państwo chcielibyście zmienić. Prowadzone są przez jedną bądź dwie terapeutki i trwają 50 min. Po konsultacjach wstępnych ustalane są cele pracy.

Terapia par

OBSZARY
PRACY

  • Praca nad rozwojem związku,
  • problemy w komunikacji, konflikty w sferze podziału obowiązków, wychowaniu dzieci i podejmowaniu ważnych decyzji,
  • kryzys w związku i zagrożenie rozpadem,
  • zdrady,
  • konflikty na tle pożycia seksualnego,
  • brak satysfakcji z  życia seksualnego i/lub utrata zainteresowania współżyciem przez jednego lub oboje partnerów,
  • występowanie dysfunkcji seksualnych u jednego lub obojga partnerów i konfliktów na tle pożycia seksualnego,
  • wsparcie po poronieniach, stracie dziecka,
  • wsparcie terapeutyczne par dotkniętych niepłodnością,
  • inne trudności występujących w relacji partnerskiej/małżeńskiej.