Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo jest dziedziną medycyny zajmującą się fizjologicznym oraz powikłanym okresem ciąży, porodu i połogu. Obejmuje swym zakresem szeroką diagnostykę przebiegu ciąży od poczęcia do narodzin dziecka w tym zaawansowane badania ultrasonograficzne, ale również profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia w okresie ciąży i laktacji.


Pomoc położnicza

OBSZARY
PRACY