Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo jest dziedziną medycyny zajmującą się fizjologicznym oraz powikłanym okresem ciąży, porodu i połogu. Obejmuje swym zakresem szeroką diagnostykę przebiegu ciąży od poczęcia do narodzin dziecka w tym zaawansowane badania ultrasonograficzne, ale również profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia w okresie ciąży i laktacji.


Pomoc położnicza

OBSZARY
PRACY

Kompleksowa opieka począwszy od okresu przedkoncepcyjnego z diagnostyką i leczeniem niepłodności, poprzez opiekę nad kobietą ciężarną na każdym etapie ciąży, po profesjonalną pomoc w połogu i okresie laktacji. Badania diagnostyczne w tym badanie USG oraz USG 3D/4D

Wykonywane zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poza możliwością oceny wzrastania płodu, pozwala na każdym etapie ciąży zdiagnozować wiele anatomicznych oraz rozwojowych wad płodu, a przy wykorzystaniu badania metodą Dopplera pozwala ocenić wydolność układu krążenia nienarodzonego dziecka. W przypadku nieprawidłowego wyniku pozwala odpowiednio wcześnie zastosować odpowiednią profilaktykę lub leczenie.

Badanie 3D/4D daje dodatkowe możliwości diagnostyki płodu, ale także pozwala przyszłym rodzicom zobaczyć ich dziecko przed porodem budując więź ze swoją przyszłą pociechą.

Kompleksowa opieka począwszy od okresu przedkoncepcyjnego z diagnostyką i leczeniem niepłodności, poprzez opiekę nad kobietą ciężarną na każdym etapie ciąży, po profesjonalną pomoc w połogu i okresie laktacji. Badania diagnostyczne w tym badanie USG oraz USG 3D/4D