Seksualność Dzieci i Młodzieży

Seksualność Dzieci i Młodzieży


Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

Seksualność, jako niezbywalny atrybut człowieka, jest ważnym elementem na każdym etapie jego życia. Nieskrępowany rozwój seksualny dziecka jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i osiągnięcia pełnej satysfakcji z życia. Mądre i świadome wspieranie rozwoju seksualnego dziecka pomaga w ustalaniu pozytywnej postawy wobec seksualności w dorosłym życiu.

Program szkolenia ma na celu przedstawienie merytorycznych aspektów rozwoju seksualnego dziecka. Przybliżenie rodzicom jaki rodzaj ekspresji seksualnej jest normą na danym etapie rozwoju, a jaki powinien budzić niepokój. W trakcie warsztatów rodzic pozna sposoby reakcji na zachowania seksualne prezentowane przez dziecko. Dowie się również jak rozmawiać z dzieckiem na tematy „tabu”, oraz jak odpowiadać na „trudne pytania”.

Szkolenie wyposaży rodziców w wiedzę oraz odpowiednie narzędzia, które pozwolą mu w naturalny sposób stymulować seksualność swojego dziecka.

Seksualność Dzieci i Młodzieży