Nadużycia seksualne wobec dzieci – diagnoza, kierunki pomocy

Nadużycia seksualne wobec dzieci - diagnoza, kierunki pomocy


Dzieciństwo to szczególny , wyjątkowy i szczęśliwy czas naszego życia, to czas , w którym jesteśmy otoczeni opieką rodziców i który charakteryzuje się brakiem konieczności podejmowania samodzielnych decyzji. Wykorzystanie seksualne sprawia jednak, że ci, którzy go doznali, wspominają ten okres, który powinien być najpiękniejszy w życiu, jako koszmar. Trudno się od niego uwolnić - poczucie winy, wstydu, ale i krzywdy oraz bezustanny lęk utrudniają szczęśliwe dorosłe życie. Dlatego my jako ludzie dorośli musimy wykazać się szczególną uważnością, aby chronić dzieci, chronić to, co w życiu najcenniejsze. Zapraszam na szkolenie terapeutów, wychowawców, pedagogów, psychologów i wszystkich tych, którzy mają kontakt z dziećmi , aby móc nieść profesjonalną pomoc.

Oferta szkolenia obejmuję następujące obszary pracy:

  • Obszary i cele diagnozy
  • Konsekwencje wykorzystania seksualnego
  • Osoby podejmujące czynności diagnostyczne
  • Obszary wiedzy psychologicznej użyteczne w diagnozie sytuacji dziecka wykorzystanego seksualnie
  • Przejawy i sygnały wykorzystania seksualnego
  • Problem syndromu dziecka wykorzystanego seksualnie
  • Interwencja wobec ofiar przemocy seksualnej
  • Regulacje prawne
psychoterapeuta Zielona Góra